TOP

Nowelizacja normy ISO 9001

Co jakiś czas, w międzynarodowych normach wprowadzane są zmiany, które mają pomóc dopasować się do aktualnej rzeczywistości. Nie ma co ukrywać, że prowadzenie działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie, któremu nie łatwo sprostać. Po raz ostatni ISO 9001 uległo zmianie w 2015 roku.

ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements

Obecnie wdrażanie ISO 9001 Warszawa przebiega już zgodnie z nową normą. Jedna z najważniejszych zmian, która miała miejsce to ta, pozwalająca na lepsze dostosowanie do firm usługowych. Do tej pory mówiono bowiem tylko i wyłącznie o “wyrobach”. Aktualnie używa się sformułowania “wyroby i usługi”. Dzięki temu certyfikatem ISO 9001 może być również objęty sprzęt, oprogramowanie, usługi, materiały przetworzone. Bardzo duży nacisk położono również na to, aby osiągnąć zgodność wyrobów i usług z oczekiwaniami, jakie stawiają wobec nich klienci.

Nowy certyfikat ISO 9001

Zmiany doprowadziły również do tego, aby audyt ISO 9001 pomógł lepiej określić kontekst organizacji. Jest to koniecznością do tego, aby lepiej opisać zmiany systemu. Nie można przy tym pomijać wymagań, jakie są stawiane przez zainteresowane strony. Co jest ważne to fakt, aby zakres systemu nie tylko był ustalony słownie. Wszystko trzeba udokumentować na piśmie. Trzeba do tego dodać także zapis odnośnie takich przypadków, gdzie zastosowanie norm obowiązujących nie zawsze będzie jednak możliwe. Warto do serca wziąć sobie następujące słowa:

„Organizacja powinna stosować wszystkie wymagania normy, jeżeli mają one zastosowanie w ramach zdefiniowanego systemu zarządzania jakością”.

Przywództwo i zaangażowanie

DJB doradztwo, które wspiera procesy certyfikacyjne, zawsze pokazuje, że zgodnie z nową normą ISO 9001, duży nacisk należy również położyć na przywództwo i zaangażowanie najwyższej kadry kierowniczej. Chodzi tu bowiem m.in. o to, aby i oni wzięli odpowiedzialność za to, jak nowy system zarządzania jakością będzie funkcjonować. Zależy to nie tylko od osób podwładnych, ale przede wszystkim od kierownictwa. To na ich barkach spoczywać będzie odpowiedzialność odnosząca się do promowania podejścia procesowego. Można doprowadzić do wyznaczenia osoby, która będzie nadzorowała te wszystkie procesy. Nie jest to jednak wymagane. Sama organizacja może jednak dojść do wniosku, że potrzebny będzie ktoś taki, kto będzie stał na czele, przewodnicząc również w takich zagadnieniach jak zintegrowanie wymagań systemu zarządzania jakością z procesami biznesowymi organizacji.


Categories Technologia