TOP

Odzyskaj podatek ze Szwecji

Szwedzki rynek pracy jest dla Polaków stosunkowo atrakcyjny. Osoby, które pracowały w tym kraju na podstawie umowy o pracę koniecznie muszą rozliczyć się ze szwedzkim urzędem podatkowym. Warto to zrobić chociażby po to, aby móc uzyskać zwrot podatku ze Szwecji.

Zwrot podatku ze Szwecji: komu przysługuje?

Obowiązek rozliczenia się ze szwedzkim urzędem skarbowym mają nie tylko Szwedzi, ale także Polacy, którzy pracowali w Szwecji na podstawie umowy o pracę. Termin składania rocznych deklaracji podatkowych w tym kraju jest bardzo podobny do terminów w Polsce: zeznanie podatkowe powinno trafić do szwedzkiego urzędu skarbowego do 2 maja. Należy pamiętać, że urzędnicy szwedzkiego fiskusa mogą nałożyć wysokie kary finansowe na osoby, które nie złożyły w terminie zeznania podatkowego. Szwedzki urząd skarbowy rozlicza podatników na podstawie karty podatkowej, którą każdy pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy; dodatkowo potrzebne jest roczne rozliczni wydane przez szwedzki urząd skarbowy. Na rozliczeni podatku szwedzki odpowiednik polskiego urzędu skarbowego ma nawet sześć miesięcy. Najczęściej jednak rozliczenie podatku trwa krócej.

 

Jakie dokumenty należy posiadać?

Do rozliczenia się ze szwedzkim urzędem skarbowym i do odzyskania podatku, który został nadpłacony niezbędne są pewne dokumenty. Są to między innymi:

umowa lub umowy o pracę na terenie Szwecji;

pasek lub paski płacowe;

dokument KU-10 albo KU-13. Dokument ten pracodawca wręcza każdemu pracownikowi, z którym rozwiązuje stosunek pracy;

dokument otrzymany od szwedzkiego urzędu podatkowego w kwietniu następnego roku podatkowego. Jest to formularz Ikomstdeklaration1.

Zwrot podatku ze Szwecji można zwiększyć korzystając z prawa do różnego rodzaju ulg. Oprócz więc wymienionych dokumentów należy dołączyć również te, które potwierdzą, że podatnik ma prawo do odliczeń.

 

Categories Ciekawe