TOP

Agile – jak ta metoda powinna zostać wprowadzona do użytkowania?

Zarządzanie projektami wygląda zupełnie inaczej w obecnych czasach. Wiele firm dąży do tego, aby takie działania powierzyć np. takim firmom jak 10Clouds, które są w stanie dopasować się do indywidualnych wymagań klientów. W szczególności, jeżeli w grę wchodzi m.in. uzyskanie dofinansowania od inwestorów, którzy będą bacznie obserwować jak poszczególne projekty się rozwijają.

Elastyczna metoda Agile

Metoda agile product delivery dedykowana jest do najbardziej elastycznych projektów, które często obciążone są dużym ryzykiem. Jak powinno wyglądać jej wprowadzenie w życie? 

Użytkuje się do tego SCRUM. Są to takie działania, które uwzględniają wszystkie teorie, jakie opracowali twórcy agile product delivery. Framework to niezwykle przydatne narzędzie, które pozwala m.in. na zastosowanie ram przyrostowych, jak również interracyjnych. 

Scrum i Sprint

Framework Scrum dzieli się tak naprawdę na kilka cyklów, których okres trwania waha się od dwóch do czterech tygodni. Każdy z tych cyklów – niezależnie od tego, jak długo trwa – określa się mianem Sprintów.

Sprinty muszą zawierać cele, jakie są do zrealizowania, jak również określone zadania. Najlepiej, jeżeli będzie wskazane, kto dokładnie odpowiedzialny jest za poszczególne zadania. Nie można founding, że wyjdzie “to w praniu”. Lepiej wychodzi getting founding dla poszczególnych podwykonawców, aby wiedzieć, kogo można rozliczyć za poszczególne zadania.

Tym bardziej że w działaniu SCRUM ważne jest również zorganizowanie SCRUM Master. Jest to spotkanie moderowane. To właśnie wtedy, każdy członek zespołu omawia to, co udało mu się zrealizować, a także to, czego nie udało mu się jeszcze dokonać. 

Po zakończeniu każdego Sprintu, koniecznością jest sporządzenie raportu, który musi trafić do klienta. Research with the client pomaga na pozyskaniu feedbacków. Tych pozytywnych, jak również tych negatywnych. Jest to bardzo ważne. Chodzi tu bowiem o wyciągnięcie właściwych wniosków. Dzięki temu realizowanie kolejnych cyklów nie będzie sprawiać żadnych problemów.

Czy warto postawić na Agile?

Zastosowanie tej metodyki ciągnąć będzie za sobą dodatkowe koszta. Nic więc dziwnego, że niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości odnośnie takich inwestycji. Wśród zalet zastosowania tej metodyki mówi się o:

  • szybkiej realizacji, 
  • możliwości wprowadzenia zmian na bieżąco,
  • samodzielności w przypadku koordynacji prac poszczególnych zespołów,
  • możliwości ograniczenia kosztów,
  • sprawny i szybki przepływ informacji. 
Categories Ciekawe