TOP

Kursy SEP

Kursy SEP stanowią zbiór kursów i uprawnień wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i upoważniających do wykonywania czynności zgodnie z otrzymanym zakresem. Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją non profit i zrzesza elektryków, elektroników, automatyków, monterów i wiele innych zawodów mających związek z przetwarzaniem energii elektrycznej.

Kursy SEP – przeznaczenie

W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą, montażem, remontami, konserwacją, nadzorem itp. urządzeń elektrycznych, energetycznych i gazowych, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień i upoważnień, niezbędnych do rozpoczęcia pracy. Wymaganie te wynikają z przepisów i rozporządzeń wydawanych przez Ministerstwo Gospodarki i wewnętrznych przepisów BHP oraz instrukcji stanowiskowych danego zakładu pracy. Pracownik może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków w miejscu pracy dopiero wtedy, kiedy pracodawca otrzyma potwierdzenie o pozytywnym przejściu kursów SEP zakończonych egzaminem końcowym. Ze względu na zakres wykonywanych czynności przed przystąpieniem do kursów SEP kandydat powinien otrzymać wytyczne od pracodawcy co do zakresu uprawnień, o jakie występuje w przypadku szkolenia mającego na celu rozpoczęcie pracy na określonym stanowisku. Również istnieje możliwość wystąpienia o określone uprawnienia, nie wynikające z tytułu rozpoczęcia pracy, a związane z poszerzeniem swoich kompetencji, zwiększających szanse na rynku pracy.

Szkolenie SEP – informacje wstępne

Szkolenie SEP najczęściej przeprowadzane jest przez upoważnionych członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich lub przez inne podmioty. Szkolenie takie trwa do kilu dni i kończy się egzaminem. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną sprawdzającą wiedzę kandydata. W przypadku pozytywnego zakończenia egzaminu kandydat otrzymuje w terminie kilkunastu dni dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia oraz legitymację z zakresem otrzymanych uprawnień.

Uprawnienia SEP – informacje ogólne

Uprawnienia SEP są konieczne do wykonywania określonych czynności w miejscu pracy. Przepisy określające konieczność posiadania odpowiednich uprawnień wynikają ze specyfiki wykonywanego zawodu. Zgodnie z przepisami pracownik nie może przystąpić do wykonywania czynności w miejscu pracy bez posiadania aktualnych uprawnień.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/

Categories Ciekawe
https://www.gama-sklep.com.pl/a/126-szafa-trzydrzwiowa-z-lustrem https://www.gama-sklep.com.pl/a/364-kuchnia-biala-skandynawska https://tomaszkubis.pl/czy-warzywa-i-owoce-sa-wazne-w-codziennej-diecie/